+31 6 12162841Bel nu

Open middag over energie!

Gedeputeerde opent bedrijfsbezoek op voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij

Op woensdag 7 juni opende gedeputeerde Mirjam Maasdam het bedrijfsbezoek op het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam in Leusden. De familie Oskam is een van de  bedrijven uit het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij. Samen met twee andere bedrijven werken zij in de komende drie jaar toe naar een energieneutrale bedrijfsvoering. Tijdens het bedrijfsbezoek konden geïnteresseerden in de praktijk zien dat er heel veel mogelijk is op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

De praktijk

Gedeputeerde Maasdam sprak haar bewondering uit over de familie Oskam. ‘Energieneutraal werken is tenslotte niet het eerste waar melkveehouders aan denken in deze woelige tijden. Op het thema kan winst geboekt worden op meerdere punten. Het verlaagt de kosten en verlaagt de druk op het milieu. Het vergroot ook het maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij.
Kennis verzamelen en delen

Maasdam vervolgt: ‘Het traject Energieneutrale Melkveehouderij is in de Utrechtse energieagenda genoemd als een van de vijf voorbeelden waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de energietransitie in de provincie. Op de voorbeeldbedrijven wordt veel kennis verzameld: meten is weten. Deze praktische informatie over wat een besparingsmaatregel oplevert wordt gedeeld. Bedrijven leren van elkaar. Het is goed te zien dat melkveehouders en het betrokken landbouwbedrijfsleven samen de schouders eronder zetten.’

Agenda Vitaal Platteland

De provincie faciliteert en financiert het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale melkveehouderij. Het project maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht werkt daarin samen met Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen. 

Traject Energieneutrale Melkveehouderij

Het project Voorbeeldbedrijven, uitgevoerd door Projecten LTO Noord,  is onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij.  Daarin werken we toe naar een energieneutrale melkveehouderij.  De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. Het project wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen.

Wilt u zelf stappen zetten om uw energieverbruik en eigen opwekking te managen? Verken de mogelijkheden op www.lami.nl